บัญชี Facebook แต่ละประเภท

เฟสเขียวปลด 750 บาท

เฟสเขียวปลดลิมิตวงเงิน 750 บาท

– เฟสยืนยันตัวตนแล้ว (2บรรทัด)
– ยิงแอดได้ 750+ บาทต่อวัน
– มีประกันการใช้งานตามเงื่อนไข

 

 

เฟสเขียววงเงิน 1500

เฟสเขียวปลดลิมิตวงเงิน 1500 บาท

– เฟสยืนยันตัวตนแล้ว (2บรรทัด)
– ยิงแอดได้ 1,500 บาทต่อวัน
– มีประกันการใช้งานตามเงื่อนไข

 

 

เฟสเขียววงเงิน 8000

เฟสเขียวปลดลิมิตวงเงิน 8,000+ (หลัก+หลักแชร์)

– เฟสยืนยันตัวตนแล้ว (2บรรทัด)
– ยิงแอดได้ 8,000+ บาทต่อวัน ใน ID ปลดลิมิต
– แถมเฟสหลัก สามารถยิงได้ 750+ , 1,500+ บาท
– มีประกันการใช้งานตามเงื่อนไข

เฟสเขียววงเงิน 11000

เฟสเขียวปลดลิมิตวงเงิน 11,000+ (หลัก+หลักแชร์)

– เฟสยืนยันตัวตนแล้ว (2บรรทัด)
– ยิงแอดได้ 11,000+ บาทต่อวัน ใน ID ปลดลิมิต
– แถมเฟสหลัก สามารถยิงได้ 750+ , 1,500+ บาท
– มีประกันการใช้งานตามเงื่อนไข

แฟนเพจ ปี 2014 - 2019 มียอดไลค์

– ยอดขึ้นทั้งยอดไลค์และผู้ติดตาม
– มีประกันการใช้งานตามเงื่อนไข

 

 

เพจเขียวยืนยันสิทธิ์ พร้อมยิงแอด

– เพจเขียวยืนยันตัวตนแล้ว
– เพจมีอายุน้อย เนื่องจากต้องยืนยันมาจากเพจแดง
– มีประกันการใช้งานตามเงื่อนไข

 

เฟส 902 (เขียวสามบรรทัด) สุ่มวงเงิน

– เฟสยืนยันตัวตนแล้ว (3บรรทัด)
– วงเงิน 750+ , 1,500+
– ใช้สำหรับยื่นแก้เพจ,เฟส มีโอกาสได้คืนมากกว่า
– มีประกันการใช้งานตามเงื่อนไข

เฟส 902 วงเงิน 8000

เฟส 902 วงเงิน 8,000 บาท

– เฟสยืนยันตัวตนแล้ว (3บรรทัด)
– ยิงแอดได้ 8,000+ บาทต่อวัน ใน ID ปลดลิมิต
– แถมเฟสหลัก สามารถยิงได้ 750+ , 1,500+ บาท
– มีประกันการใช้งานตามเงื่อนไข

เฟส 902 วงเงิน 11000

เฟส 902 วงเงิน 11,000 บาท

– เฟสยืนยันตัวตนแล้ว (3บรรทัด)
– ยิงแอดได้ 11,000+ บาทต่อวัน ใน ID ปลดลิมิต
– แถมเฟสหลัก สามารถยิงได้ 750+ , 1,500+ บาท
– มีประกันการใช้งานตามเงื่อนไข

บัญชีเขียววงเงินไม่จำกัด

เฟส 902 วงเงิน 50,000 (1,500 USD)

– เฟสยืนยันตัวตนแล้ว (3บรรทัด)
– ยิงแอดได้ 50,000+(1,500 USD) ต่อวัน ใน ID ปลดลิมิต
– แถมเฟสหลัก 902 2 ตัว แต่ละตัวสามารถยิงได้ 750+ , 1,500+ บาท
– มีประกันการใช้งานตามเงื่อนไข

เฟส 902 วงเงิน Unlimit

– เฟสยืนยันตัวตนแล้ว (3บรรทัด)
– ยิงแอดได้ไม่จำกัดต่อวัน ใน ID ปลดลิมิต
– แถมเฟสหลัก 902 2 ตัว แต่ละตัวสามารถยิงได้ 750+ , 1,500+ บาท
– มีประกันการใช้งานตามเงื่อนไข

 

เพจโปรไฟล์

– รูปแบบเป็นเพจรูปแบบใหม่ ขึ้นแอดได้ง่ายกว่าเพจทั่วไป